Geen Drie-eenheid meer

Koos u ook voor de eerlijkste vertaling, vanuit de Basistekst?

Eindelijk een wereld zonder Drie-eenheid

Een wereld zonder Drie-eenheid, waar: 

BIJBELSE WAARHEDEN zijn, zoals de Almachtige beloofd in Exodus 34:6. 

ALLE KINDEREN uitkijken naar de vervulling van Jesaja 11:6-9. 

ALLE ZIEKEN en mensen met gebreken uitzien naar de tijd dat Jesaja 35:5, 6 uitkomt. 

ALLE GEZINSHOOFDEN uitkijken naar de dag dat Jesaja 65:21-23 realiteit wordt. 

ALLE OORLOGEN verdwenen zijn uit onze wereld, zoals God beloofde in Psalm 46:9. 

ALLE VREDE weer in overvloed komt op onze aarde, zoals geprofeteerd in Psalm 37:11. 

ALLE NABESTAANDEN uitzien naar de opstanding op aarde, volgens Handelingen 24:15. 

ALLE MENSEN op aarde kunnen genieten van het herstelde paradijs, volgens Openbaring 21:3-5. 

Wilt u hierover meer weten?

Luister dan eens naar een van de bijna 10 miljoen getuigen van de Almachtige God, die onder leiding van Zijn zoon Jezus Christus en met de begeleiding van Gods heilige geest dit over de hele wereld vanuit bijna 120.000 gemeenten aan alle mensen van huis tot huis bekend maken, zoals aan christenen opgedragen in Mattheus 24:14 en 28:19,20.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

15.09 | 22:54

Beste Rob,
De psalmist (36:9) zei over de Schepper: „U bent de bron van al het leven, en wegens uw licht zien wij het licht”. Zie ook Hand4:24, 14:15 en 17:24.

...
15.09 | 18:53

We kunnen het ook zo lezen dat in het Woord het geheimenis Ef3:9 verborgen was. Het Woord dan verstaan als de schepping en als het Woord dat God sprak.

...
27.05 | 16:38

Bedankt Jan, En Gods woord de Bijbel kan iedereen daar het beste bij helpen. Vooral als je zijn eigen unieke Naam daarbij gebruikt in je persoonlijke gebeden.

...
27.05 | 16:29

Toen ik leerde dat God geen deel van een drie-eenheid is kon ik eindelijk een persoonlijke band met hem opbouwen.”

Een mens openbaart hem zelf.

...
Je vindt deze pagina leuk