Geen Drie-eenheid meer

Koos u ook voor de eerlijkste vertaling, vanuit de Basistekst?

Eindelijk een wereld zonder Drie-eenheid

Een wereld zonder Drie-eenheid, waar: 

BIJBELSE WAARHEDEN zijn, zoals de Almachtige beloofd in Exodus 34:6. 

ALLE KINDEREN uitkijken naar de vervulling van Jesaja 11:6-9. 

ALLE ZIEKEN en mensen met gebreken uitzien naar de tijd dat Jesaja 35:5, 6 uitkomt. 

ALLE GEZINSHOOFDEN uitkijken naar de dag dat Jesaja 65:21-23 realiteit wordt. 

ALLE OORLOGEN verdwenen zijn uit onze wereld, zoals God beloofde in Psalm 46:9. 

ALLE VREDE weer in overvloed komt op onze aarde, zoals geprofeteerd in Psalm 37:11. 

ALLE MENSEN niet meer sterven, zoals beschreven in 1 Sam2:6 en Jes25:8 en 26:10.

ALLE NABESTAANDEN uitzien naar de opstanding op aarde, volgens Handelingen 24:15. 

ALLE MENSEN op aarde kunnen genieten van het herstelde paradijs, volgens Openbaring 21:3-5. 

Wilt u hierover meer weten?

Luister dan eens naar een van de bijna 9 miljoen getuigen van de Almachtige God, die onder leiding van Zijn zoon Jezus Christus en met de begeleiding van Gods heilige geest dit over de hele wereld in 240 verschillende landen vanuit meer dan 120.000 gemeenten aan alle mensen van huis tot huis bekend maken, zoals aan christenen opgedragen in Mattheus 24:14 en 28:19,20.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Jan Waarheid | Antwoord 16.11.2019 23:12

Dat klopt echt niet hoor, want Uw Bijbel leert in Daniel 2:44 en 7:13,14 dat Jezus nu koning is in de Hemel. En wat dacht u van Op11:15?
(Matth24:23-26)

jitz Favere (facebook) | Antwoord 16.11.2019 21:09

Jezus loopt al lang rond op deze wereld.... Velen kijken wel,maar zien het niet. Velen luisteren wel, maar horen het niet........ twitter : JitzzzB

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk