Waarom is Drie-eenheid een MYSTERIE?

Waarom de Drie-eenheid een MYSTERIE is

Ook een Drie-eenheid

WAT U HOORDE, OF LAS:

  • „Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”
  • „De Heilige Drie-eenheid is een groot mysterie”
  • „Het innerlijk leven van zijn [Gods] wezen als heilige Drie-eenheid vormt een mysterie dat ontoegankelijk is voor het verstand alleen” (Katechismus van de katholieke kerk).

Inderdaad, veel kerken belijden één God in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Volgens hun theologie betekent dat niet dat er drie goden zijn, maar dat die drie personen in feite één zijn” (The New Encyclopædia Britannica).

WAT LEERT UW BIJBEL PRECIES?

Jezus zei dat mensen die „voortdurend kennis in zich opnemen van (...) de enige ware God” gezegend zouden worden met eeuwig leven (Joh17:3). Maar hoe kunnen we kennis over God krijgen als hij een mysterie is? God doet echt niet geheimzinnig over zichzelf; hij wil dat iedereen hem kent (Jer31:34).

Bovendien lezen we in Gods woord: „God is geen God van verwarring.” — 1 Kor4:33 (SV).

Ook heeft Jezus, Zoon van God, nooit beweerd gelijk te zijn aan of van dezelfde substantie als zijn Vader. In plaats daarvan zei hij: „Ik ga heen (...) naar de Vader, want de Vader is groter dan ik” (Joh14:28). Hij zei ook tegen een van zijn volgelingen: „Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw God” (Joh20:17).

En de heilige geest is geen persoon. De eerste christenen werden „met heilige geest vervuld”, en God zei: „Ik [zal] wat van mijn geest uitstorten op alle soorten van vlees” (Hand2:1-4,17). De heilige geest is geen deel van een drie-eenheid, maar is Gods kracht in actie.

DE KRACHT VAN DEZE BIJBELSE WAARHEDEN

Moet men theoloog zijn om ’de enige ware God en Hem die Hij heeft gezonden, Jezus Christus, te kennen’? (Joh17:3, WV) Als dat het geval was, waarom erkenden dan zo weinige van de onderlegde joodse religieuze leiders dat Jezus de Messias was? Zijn getrouwe discipelen waren daarentegen nederige boeren, vissers, belastinginners en huisvrouwen. Die GEWONE MENSEN waren zo overtuigd van wat Jezus omtrent God onderwees, dat zij het aan anderen konden onderwijzen en zelfs bereid waren voor hun geloof te sterven. — Matth15:1-9; 21:23-32,43; 23:13-36; Joh7:45-49; Hand4:13.

De katholieke theologen Karl Rahner en Herbert Vorgrimler leggen uit dat de Drie-eenheid „zonder openbaring niet gekend zou kunnen worden, en zelfs na openbaring niet geheel kan worden begrepen”. Kunnen we echt van iemand houden die we niet kennen of begrijpen? De leerstelling van de Drie-eenheid is dus een barrière om God echt goed te leren kennen en van hem te houden.

Een waarheidszoeker zei: „Ik dacht dat God zijn identiteit voor me verborgen hield, en dat maakte hem nog afstandelijker, nog mysterieuzer en nog minder benaderbaar.” Maar „God is geen God van verwarring” (1 Kor14:33, Statenvertaling, 1977). Maar hij heeft zijn identiteit niet voor ons verborgen. Hij wil dat we hem kennen. Jezus zei: „Wij aanbidden wat wij kennen” (Joh4:22). „Toen ik leerde dat God geen deel van een drie-eenheid is kon ik eindelijk een persoonlijke band met hem opbouwen.” Als we de Almachtige God en Schepper als een onderscheiden Persoon zien, en niet als een mysterieuze onbekende, is het veel makkelijker van hem te houden. De Bijbel zegt: „Wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen, want God is liefde” (1 Joh4:8).

Wilt u hier nog meer over weten en leren?

Maak dan een studie van de andere Bijbelse waarheden op deze eerlijke site.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Valse Jan | Antwoord 27.05.2019 16:29

Toen ik leerde dat God geen deel van een drie-eenheid is kon ik eindelijk een persoonlijke band met hem opbouwen.”

Een mens openbaart hem zelf.

Jan Waarheid 27.05.2019 16:38

Bedankt Jan, En Gods woord de Bijbel kan iedereen daar het beste bij helpen. Vooral als je zijn eigen unieke Naam daarbij gebruikt in je persoonlijke gebeden.

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk