De Christelijke Encyclopedie

Wat staat er in de Christelijke Encyclopedie van URK?

Ook een Drie-eenheid

Uittreksel pagina 498 en 499: 

“De leer der drie-eenheid is het grootste mysterie van de kerk van Christus, waarmede zij staat of valt, maar ook het dogma dat het meest is bestreden.” 

“In Gen1:26,27……blijkt dat er maar een God is” 

“In Gen11:5 staat Welaan, laat Ons nederdalen……. 

“Uit deze aanhalingen blijkt niet de drieheid”……. 

“In Deut6:4 staat: Hoor, Israel: De Here is onze God. De Here is een!” 

“Luc1:35: Als de Heiland door Johannes in de Jordaan gedoopt wordt, dan wordt gehoord de stem des Vaders, de H. Geest wordt gezien in de gedaante van een duif, en de Zoon Gods wordt door de Vader toegesproken en ontvangt de H. Geest…………….maar zeer bepaaldelijk dat er drie personen zijn” 

“De grote moeilijkheid voor ons verstand is hierin gelegen dat er drie Personen zijn in het Goddelijk Wezen, doch dat God niet in drieën te delen is, want de Vader is God, en de Zoon is God en de H. Geest is God. De ene God heeft drie wijzen van bestaan, heeft driepersoonlijkheid………Maar Calvijn waarschuwde tot grote voorzichtigheid, omdat elke beeldspraak hier zeer verre tekort schiet. Het dogma der drie-eenheid is het mysterie der mysteries, het gaat niet tegen de rede in, maar het gaat er zeer ver bovenuit.” 

“Immers de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch de H. Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is niet uitgestort, noch de Zoon, alleen de H. Geest.” 

“In de geloofsbelijdenis van Athanasius lezen we: ‘de Vader is door niemand gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, noch geschapen maar gegeneerd. De H. Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd, maar uitgaande.” 

“Christus, als de Zoon Gods, spreekt van zijn eigen Vader in Joh5;18” 

“Tussen de Vader en de Zoon ligt het mysterie der eeuwige generatie.” 

“De werking en de komst des H. Geestes wordt dan ook met de wind vergeleken in Joh3:8 en Hand2:2.” 

“De H. Geest is de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van de Vader en van de Zoon.” 

“Het is van het grootste belang te verstaan dat de Vader de eerste is in het werk der schepping en der natuur…..”

“maar dat de Zoon…..Middelaar zijnde in de schepping en de herschepping.”          

SAMENVATTING: 

Wat jammer dat o.a. de volgende Bijbelteksten hierin niet zijn behandeld:

  • Spr8:22-36 over de samenwerking tussen de Vader en de Zoon tijdens de schepping
  • Joh14:28 “…..mijn Vader is groter dan ik”
  • 1Kor11:2 “……maar Gods is het hoofd van de Christus”
  • Kol1:15,16 “…..Christus is de eerstgeboren alle creaturen”
  • Op1:1 en 3:14 “Jezus ontving de Openbaring van God, en is het begin van de schepping.”

 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

22.01 | 18:46

Beste Amadeus,
Is dit jouw echte naam? Trouwens bij alle Bijbelse waarheden behoeft verder geen nadere uitleg, behalve bij alle valse kerkelijke leerstellingen.

...
22.01 | 08:47

Beste Jan.

Waarom in je artikel geen gedetailleerde bronvermelding zodat deze is te confirmeren?

The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt:

...
16.11 | 23:12

Dat klopt echt niet hoor, want Uw Bijbel leert in Daniel 2:44 en 7:13,14 dat Jezus nu koning is in de Hemel. En wat dacht u van Op11:15?
(Matth24:23-26)

...
16.11 | 21:09

Jezus loopt al lang rond op deze wereld.... Velen kijken wel,maar zien het niet. Velen luisteren wel, maar horen het niet........ twitter : JitzzzB

...
Je vindt deze pagina leuk