Johannes 1:1, het vertaalprobleem

Wat is er aan de hand met Johannes 1:1?

Ook een Drie-eenheid

De origineelste Bijbelvertalingen

In The EMPHATIC DIAGLOTT met de Originele Griekse tekst en met gebruikmaking van de Vaticaanse manuscripten, van Benjamin Wilson uit 1942 staat in Joh1:1: “In a beginning was the Word, and the Word was with the God, and a god was the Word.”

In The Kingdom INTERLINEAR TRANSLATION of the Greek Schriptures van 1969 staat daar: "In beginning was the Word, and the Word was toward god, and god was the Word.”

Het feit dat hier in de beide basisteksten god met kleine g staat is opvallend, toch?

Daarom staat er in de Nieuwe Wereldvertaling: “In [het] begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een god.”

Dit past precies bij Joh1:18 waar staat: “Geen mens heeft ooit God gezien; de eniggeboren god, die in de boezem[positie] bij de Vader is, die heeft hem verklaard.”    

Bijbelse onderlinge harmonie

Dat is ook logisch t.o.v. de Bijbelse ondersteuningen in o.a:

 • Spreken8:22-31 = over de door JHWH aangestelde en met barensweeën voortgebrachte “meesterwerker”, tijdens de Schepping
 • Joh1:18 = “Geen mens heeft ooit God gezien, de eniggeboren god …….die heeft hem verklaard”
 • Joh8:42 = “want van God ben ik uitgegaan en ben ik hier. Ook ben ik volstrekt niet uit mijzelf gekomen, maar Hij heeft mij gezonden”
 • Joh11:41 = "Toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: ‘Vader, ik dank u dat gij mij hebt verhoord’”
 • Joh14:28 = “want de Vader is groter dan ik”
 • Joh20:31 = “opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God”  
 • 1Kor11:3 = “en God is het hoofd van de Christus”
 • 1Kor15:24-28 = “de Zoon zelf zal zich onderwerpen aan Degene”
 • 2Kor4:14 = “Hij die Jezus heeft opgewekt”
 • Fil2:6: “Bewaart die geestesgesteldheid in U welke ook in Christus Jezus was, die, alhoewel hij in Gods gedaante bestond, geen gewelddadige inbezitneming heeft overwogen, namelijk om aan God gelijk te zijn.”
 • 1Joh2:1 = Jezus Christus is bij de Vader, als “een helper” voor onze zonden. 

Conclusie

De Almachtige God, de hemelse Vader van Jezus, heeft géén begin gehad (Ps90:2; Op15:3), omdat hij er altijd al was en is.

En in Jes45:18 staat: “….Hij is JHWH, en er is geen ander”, en in Jes46:9 staat: “….dat ik de Goddelijke ben, en er is geen andere God, noch iemand gelijk mij”.

Maar de god Jezus (Logos) heeft wel een begin gehad (Kol 1:15 en Op1:1 en 3:14).

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Jan Waarheid | Antwoord 15.09.2019 22.54

Beste Rob,
De psalmist (36:9) zei over de Schepper: „U bent de bron van al het leven, en wegens uw licht zien wij het licht”. Zie ook Hand4:24, 14:15 en 17:24.

Rob | Antwoord 15.09.2019 18.53

We kunnen het ook zo lezen dat in het Woord het geheimenis Ef3:9 verborgen was. Het Woord dan verstaan als de schepping en als het Woord dat God sprak.

egbert | Antwoord 06.06.2018 23.36

In de staten vertaling staat , HET WOORD WAS GOD,
En DE ENIGGEBOREN ZOON in 1:18 .in hoofdletters dus.
U leest dus toch de n.w.v van de jehova getuigen?

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

22.01 | 18:46

Beste Amadeus,
Is dit jouw echte naam? Trouwens bij alle Bijbelse waarheden behoeft verder geen nadere uitleg, behalve bij alle valse kerkelijke leerstellingen.

...
22.01 | 08:47

Beste Jan.

Waarom in je artikel geen gedetailleerde bronvermelding zodat deze is te confirmeren?

The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt:

...
16.11 | 23:12

Dat klopt echt niet hoor, want Uw Bijbel leert in Daniel 2:44 en 7:13,14 dat Jezus nu koning is in de Hemel. En wat dacht u van Op11:15?
(Matth24:23-26)

...
16.11 | 21:09

Jezus loopt al lang rond op deze wereld.... Velen kijken wel,maar zien het niet. Velen luisteren wel, maar horen het niet........ twitter : JitzzzB

...
Je vindt deze pagina leuk