Stickers in URK

Stickers op voordeuren in URK

Ook een Drie-eenheid

Veel inwoners van URK zijn er stellig van overtuigd dat er een Drie-eenheid van Goden bestaat, op basis van één van de door hen aangenomen geloofsbelijdenissen.

Enkelen van hen hebben dit zelfs kenbaar gemaakt met een sticker op hun voordeur, waarin ze dit bevestigen op basis van de Bijbelteksten 1 Johannes 5:7,8 of 1 Johannes 5:20.

Daarbij gaan deze mensen voorbij aan de Nederlandse wetgeving met de Artikelen 261, 262, en 266, waarin staat vermeld dat degenen welke de bovenvermelde stickers hebben geproduceerd, produceren en/of verspreiden en/of tentoonstellen daarvoor kunnen worden aangeklaagd en gestraft. Immers door de totale inhoud van deze stickers brengen ze direct en indirect SMAAD en LASTER toe aan de Bijbel, de Auteur van de Bijbel, en zijn getrouwe aanbidders.

In b.v. Artikel 261 staat het volgende vermeld:

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

 

P.s. In uw Bijbel staat 19 x “God de Vader”, en 50 x “de Zoon van God”, maar u vind er geen enkele keer “God de Zoon”. Hoe veelzeggend, toch?

 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

Vandaag | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
Vandaag | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Vandaag | 13:45

Dag Kees,
Je mag me een reactie sturen via reactie@3-1heid.nl.

Met vriendelijke groet, Jan Waarheid.

...
Vandaag | 09:06

Beste Jan, kan ik je een email sturen? Mij reactie past niet in 160 karakters.

...
Je vindt deze pagina leuk