Stickers in URK

Stickers op voordeuren in URK

Ook een Drie-eenheid

Veel inwoners van URK zijn er stellig van overtuigd dat er een Drie-eenheid van Goden bestaat, op basis van één van de door hen aangenomen geloofsbelijdenissen.

Enkelen van hen hebben dit zelfs kenbaar gemaakt met een sticker op hun voordeur, waarin ze dit bevestigen op basis van de Bijbelteksten 1 Johannes 5:7,8 of 1 Johannes 5:20.

Daarbij gaan deze mensen voorbij aan de Nederlandse wetgeving met de Artikelen 261, 262, en 266, waarin staat vermeld dat degenen welke de bovenvermelde stickers hebben geproduceerd, produceren en/of verspreiden en/of tentoonstellen daarvoor kunnen worden aangeklaagd en gestraft. Immers door de totale inhoud van deze stickers brengen ze direct en indirect SMAAD en LASTER toe aan de Bijbel, de Auteur van de Bijbel, en zijn getrouwe aanbidders.

In b.v. Artikel 261 staat het volgende vermeld:

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

 

P.s. In uw Bijbel staat 19 x “God de Vader”, en 50 x “de Zoon van God”, maar u vind er geen enkele keer “God de Zoon”. Hoe veelzeggend, toch?

 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

22.01 | 18:46

Beste Amadeus,
Is dit jouw echte naam? Trouwens bij alle Bijbelse waarheden behoeft verder geen nadere uitleg, behalve bij alle valse kerkelijke leerstellingen.

...
22.01 | 08:47

Beste Jan.

Waarom in je artikel geen gedetailleerde bronvermelding zodat deze is te confirmeren?

The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt:

...
16.11 | 23:12

Dat klopt echt niet hoor, want Uw Bijbel leert in Daniel 2:44 en 7:13,14 dat Jezus nu koning is in de Hemel. En wat dacht u van Op11:15?
(Matth24:23-26)

...
16.11 | 21:09

Jezus loopt al lang rond op deze wereld.... Velen kijken wel,maar zien het niet. Velen luisteren wel, maar horen het niet........ twitter : JitzzzB

...
Je vindt deze pagina leuk