Stickers in URK

Stickers op voordeuren in URK

Ook een Drie-eenheid

Veel inwoners van URK zijn er stellig van overtuigd dat er een Drie-eenheid van Goden bestaat, op basis van één van de door hen aangenomen geloofsbelijdenissen.

Enkelen van hen hebben dit zelfs kenbaar gemaakt met een sticker op hun voordeur, waarin ze dit bevestigen op basis van de Bijbelteksten 1 Johannes 5:7,8 of 1 Johannes 5:20.

Daarbij gaan deze mensen voorbij aan de Nederlandse wetgeving met de Artikelen 261, 262, en 266, waarin staat vermeld dat degenen welke de bovenvermelde stickers hebben geproduceerd, produceren en/of verspreiden en/of tentoonstellen daarvoor kunnen worden aangeklaagd en gestraft. Immers door de totale inhoud van deze stickers brengen ze direct en indirect SMAAD en LASTER toe aan de Bijbel, de Auteur van de Bijbel, en zijn getrouwe aanbidders.

In b.v. Artikel 261 staat het volgende vermeld:

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

 

P.s. In uw Bijbel staat 19 x “God de Vader”, en 50 x “de Zoon van God”, maar u vind er geen enkele keer “God de Zoon”. Hoe veelzeggend, toch?

 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

15.09 | 22:54

Beste Rob,
De psalmist (36:9) zei over de Schepper: „U bent de bron van al het leven, en wegens uw licht zien wij het licht”. Zie ook Hand4:24, 14:15 en 17:24.

...
15.09 | 18:53

We kunnen het ook zo lezen dat in het Woord het geheimenis Ef3:9 verborgen was. Het Woord dan verstaan als de schepping en als het Woord dat God sprak.

...
27.05 | 16:38

Bedankt Jan, En Gods woord de Bijbel kan iedereen daar het beste bij helpen. Vooral als je zijn eigen unieke Naam daarbij gebruikt in je persoonlijke gebeden.

...
27.05 | 16:29

Toen ik leerde dat God geen deel van een drie-eenheid is kon ik eindelijk een persoonlijke band met hem opbouwen.”

Een mens openbaart hem zelf.

...
Je vindt deze pagina leuk