En 1 Johannes 5:7,8 dan?

Wat is er loos met 1 Johannes 5:7,8?

En 1 Johannes 5:7,8 dan?

De Staten Vertaling luidt: „Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.” (In NBG staat deze passage tussen haken.) NW bevat echter niet de woorden „in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde”. (Ook Lu,LV,OB,GNB en WV laten deze passage weg.)

De tekstcriticus F. H. A. Scrivener schreef over deze trinitarische passage: „Wij behoeven niet te aarzelen om als onze overtuiging kenbaar te maken dat de omstreden woorden niet door St.-Johannes zijn geschreven; dat ze oorspronkelijk in Afrika in Latijnse afschriften zijn ingevoerd vanuit de kantlijn, waar ze waren geplaatst als een vrome en orthodoxe verklarende kanttekening bij Hfdst. 5 Vs. 8; dat ze vanuit het Latijn in twee of drie late Griekse codices zijn geslopen, en vandaar in de gedrukte Griekse tekst, een plaats waar ze geen rechtmatige aanspraak op konden maken.” — A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament (Cambridge, 1883, derde uitgave), blz. 654.

En Professor Metzger bevestigd dat “deze Drie zijn een” (1Joh5:7,8) onecht zijn, en niet in het Nieuwe Testament thuishoren!


Het Nederlands Bijbelgenootschap
In de voetnoot van de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap met verklarende kanttekeningen wordt eerlijk gezegd: „Het tussen // geplaatste is het zgn. comma Johanneum, dat in oudere Gr. hss niet voorkomt. Uit Spanje of N.-Afrika afkomstig, is het allengs in verschillende bijbelvertalingen opgenomen; klaarblijkelijk om het leerstuk der Drie-eenheid te schragen; maar het is duidelijk een invoeging. Verscheidene a.v. [andere vertalingen] laten het dan ook geheel weg, wat o.i. de voorkeur verdient.” In A Textual Commentary on the Greek New Testament, door Bruce Metzger (1975, blz. 716-718), wordt de geschiedenis van de onechte passage nauwkeurig nagegaan. Daarin staat dat de passage voor het eerst opduikt in een verhandeling getiteld Liber Apologeticus uit de 4de eeuw en dat ze vanaf de 6de eeuw in Oudlatijnse handschriften en Vulgaathandschriften van de bijbel voorkomt. In het algemeen zijn deze woorden in nieuwere katholieke en protestantse vertalingen niet in de hoofdtekst opgenomen, daar men ze als onecht beschouwt. — GNB;LV;OB;WV


Afhalen of toevoegen
Mogen we u als Bijbelstudent in herinnering brengen wat Gods woord zegt over het toevoegen of verwijderen van woorden? In Jer26:2 (NBV) lezen we: “‘Dit zegt de HEER: Ga in de voorhof van mijn tempel staan en spreek tot allen die uit de steden van Juda zijn gekomen om mij in de tempel te vereren. Zeg hun alles wat ik je opdraag en laat niets achterwege.”

In Openb22:18,19 (NBV) staat: “Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.”

Eenheid is belangrijker

In de meest oorspronkelijke Bijbelafschriften komt het naar onze taal vertaalde woord EENHEID meer dan 120 keer voor, maar het woord Drie-eenheid helemaal niet. Ook in uw Bijbel wordt dus veel meer aandacht gegeven aan de EENHEID van aanbidding, dan aan de Drie-eenheid. Sterker nog het woord Drie-eenheid of Drieeenheid staat in geen enkele Bijbel, toch?


Als 1Joh.5:7,8 wél in de bijbel thuishoort, dan staat er niet: 3 personen en 1 God, maar 3 personen en 1 getuigenis. Dat is de eerlijke context van 1Joh.5

De eerlijkste vertaling zegt "en de drie stemmen overeen”. In heel 1Joh5 is 10 keer sprake van (Jezus als) de zoon van God. God is 1 (Deut6:4) en dus echt geen 3 in 1.

P.s. Heeft u gezien dat in het voorliggende vers 5 (van 1Joh5) staat "dat Jezus de Zoon van God is?"

Ook Drie-eenheden.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

onafhankelijk bijbellezer | Antwoord 23.08.2016 01:02

Als 1Joh.5:7,8 wél in de bijbel thuishoort, dan staat er niet: 3 personen en 1 God, maar 3 personen en 1 getuigenis. Dat is de context van 1Joh.5

Jan Waarheid 23.08.2016 15:02

De eerlijkste vertaling zegt "en de drie stemmen overeen”. In heel 1Joh5 is 10 keer sprake van (Jezus als) de zoon van God. God is 1 (Deut6:4) en geen 3 in 1!

J. Smits | Antwoord 13.06.2016 22:44

Recent voorbeeld van hoe invoegingen aan de Bijbel gedaan worden;
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. Joh 1;18 NBG vertaling 1951
Niemand heeft ooit God gezien, maar de eniggebore

Jan Waarheid 15.06.2016 08:44

Bedankt, Ja, dit is het ergst in vertalingen waarin voorin veel namen van Doctorandussen staan en deze overal bewust Gods naam hebben verwijderd.

bEngel | Antwoord 16.07.2012 22:50

Mijn complimenten voor deze uitstekende uiteenzetting.

Agape,

bEngel

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk