Uw eerlijke mening telt mee

Beste Waarheidzoeker, Wat vind u zelf van dit eerlijke lesmateriaal? Is uw persoonlijke kijk op de Bijbelse waarheden veranderd? Heeft u fouten of onvolkomenheden ontdekt op deze site? Meld het dan alstublieft aan onze redactie! Uw eerlijke mening wordt altijd op prijs gesteld.

Verplaats/plaats tekstballonnetjes bij de foto met uw muis

Schrijf tekst in uw tekstballonnetje

Shape:
 
Geschreven door amadeus, 21. okt, 2018
Over welke 7 vragen heb je het... of zie ik niet goed ??

E-mail:
Geschreven door Jan Waarheid, 19. jun, 2018
Beste Egbert,
Hartelijk dank voor je laatste rectie, waarop nog even de volgende BIJBELSE WAARHEDEN:

Geschreven door egbert, 18. jun, 2018
Beste jan.
Ik heb een beetje de leer van de jehovah getuigen bestudeerd, en schok daar eigenlijk van bepaalde leerstellingen zoals.

Jezus christus is eigenlijk de engel michael. = ZIE DAN10:13 en 12:1 en OP12:7-12

de heilige geest van GOD is eigenlijk niets meer dan een elektrische stroom. = ZIE JES11:12 en LUK1:35 en HAND1:8 en 2PE1:21

Dat de leer door het begrip NIEUW LICHT constant veranderd. = ZIE SPR4:18 en DAN12:10 en MATTH24:45-47

Verder begrijp ik van je dat je eigenlijk alle bijbel vertalingen verwerpt en alleen de n.w.v vertrouwt. = IK LEES HET LIEFST DIE VERTALING DIE HET ALLERDICHTST BIJ DE OORSPRONKELIJKE AFSCHRIFTEN STAAT.

Ik wil je bedanken voor je tijd die je besteed hebt aan onze discussies , maar zullen het nooit eens worden. = IK ZAG HET NOOIT ALS DISCUSSIE MAAR ALS EEN DIALOOG NAAR EERLIJKE BIJBELSE WAAAAAARHEEEEDEN.

Ik stop er dan ook mee. HOPELIJK GA JE ALSNOG GEBEDSVOL NADENKEN OVER MIJN 7 VRAGEN VAN HIERONDER (Matth18:18-20).

met vriendelijke groet egbert.

MET VRGR. JAN WAARHEID.
E-mail:
Geschreven door egbert, 18. jun, 2018
Beste jan.
Ik heb een beetje de leer van de jehovah getuigen bestudeerd, en schok daar eigenlijk van bepaalde leerstellingen zoals.
Jezus christus is eigenlijk de engel michael.
de heilige geest van GOD is eigenlijk niets
meer dan een elektrische stroom.
Dat de leer door het begrip NIEUW LICHT
constant veranderd.
Verder begrijp ik van je dat je eigenlijk alle
bijbel vertalingen verwerpt en alleen de n.w.v
vertrouwt.
Ik wil je bedanken voor je tijd die je besteed
hebt aan onze discussies , maar zullen het
nooit eens worden.
Ik stop er dan ook mee.
met vriendelijke groet egbert.

E-mail:
Geschreven door Jan Waarheid, 18. jun, 2018
Beste Egbert,
De oorspronkelijke geschriften of standaardteksten, zoals gedeeltelijk te bezichtigen in het Londens Museum, hebben geen Versnummers en geen Hoofdstukken. Pas in de 16e eeuw werd een Versindeling gemaakt, waardoor gaten ontstonden in de Versnummeringen.

In feite ontstonden nog grotere verschillen doordat “kopiisten” eigen (dus illegale) toevoegingen maakten die niet in de meest oorspronkelijke afschriften staan. Daardoor staan er in de Statenvertaling veel meer verzen, en niet authentieke gedeelten, dan oorspronkelijk onder inspiratie van de Almachtige God zijn geschreven.

Met vrgr. Jan Waarheid.
E-mail:
Website:
Geschreven door egbert, 17. jun, 2018
Beste jan.
2 tim 3 16-17 inderdaad heel de bijbel is zeer
belangrijk.
openb 22 18-19 en inderdaad niemand mag
daar enige veranderingen , aanvullingen, of
weglatingen aan gods woord doen.
MAAR WAAROM LAAT DE NIEUWE WERELD-
VERTALING 2017 ZOVEEL VERZEN UIT DE DOOR GOD GEGEVEN BIJBEL.
BIJV.
JOHANNES 8 VERS 1 TOT 12.
JOHANNES 5 VERS 4.
MAT 17: 21 EN 18: 11.
MARK 7: 16 EN 9: 44 EN 46.
MARK 11: 26 EN 15: 28.
HAND 8 : 37 EN 24: 7 EN 28 : 29.
EN HET GAAT MAAR DOOR EN DOOR.
HOE IS HET ALS JEHOVAH GETUIGEN
MOGELIJK OM EEN VOLLEDIG BEELD VAN DE BIJBEL TE KRIJGEN MET ZOVEEL WEGLATINGEN???????

E-mail:
Geschreven door Jan Waarheid, 16. jun, 2018
Beste Egbert,
Inderdaad Op14:4 is een van die Puzzelstukjes die je pas kunt begrijpen als je de hele Puzzel compleet hebt, passend gevuld en overziet.
Heb je gelezen in Op1:1-3 dat God de Openbaring aan Jezus Christus gegeven heeft “om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haastig geschieden moeten” om te lezen en alles op te volgen wat erin geschreven staat?

Trouwens heb jijzelf de hele Bijbel al gebedsvol gelezen, en volledig begrepen en toegepast (2Tim3:16,17 en Op22:18,19?
Oh ja, Jezus zei zelfs dat zijn Vader dit aan “den kinderkens heeft geopenbaard” (Luk10:21).

Dus, hierbij verzoek om eerst mijn 7 vragen van hieronder tot tevredenheid te beantwoorden op basis van eerlijke Bijbelse argumenten.

Met vrgr. Jan Waarheid
E-mail:
Website:
Geschreven door egbert, 16. jun, 2018
Beste jan.
nog even over de 144000 gezalfde waaronder
volgens jou ook vrouwen zitten.
openbaringen 14 vers 4.
deze zijn het die zich met vrouwen niet bevlekt
hebben, nee zij zijn maagden.
MANNEN DUS.volgens johannes.
Door jou ontkenning maak je van johannes
een leugenaar.
Ik zie dat je door mij toegezonden sites nog niet op je site heb weergegeven .
met vriendelijke groet.
egbert.
E-mail:
Geschreven door egbert, 16. jun, 2018
Beste jan.
2 koningen 25 vers 2
in het 11 de jaar van het koningschap van
zedekia werd Jeruzalem vernietigd.
Regeerperiode zedekia 597 tot 586 v.c
2 koningen 25 vers 8.
in het 19 de jaar van het koningschap van
nebukadnezar werd Jeruzalem vernietigd.
Regeerperiode nebukadnezar 605 tot 562 v.c
vernietiging Jeruzalem dus ook in 586 v.c
conclusie de door jou genoemde jaartallen
van 607 en daaraan gekoppelde 1914 en de daaraan gekoppelde leerstellingen , dat jezus
in 1914 onzichtbaar zou zijn teruggekeerd
en in 1917 alle hemelse macht aan de jehovah getuigen heeft toebedeelt is dan ook onzin?
groetjes egbert.
E-mail:
Geschreven door Jan Waarheid, 12. jun, 2018
Bedankt Egbert,
Maar wanneer ga je serieus en gebedsvol al mijn vragen overdenken en beantwoorden, mijn werkstuk hieronder beoordelen, en jouw mening geven over het nieuwe item UW STATENVERTALING op deze site?

Mijn mailadres staat hieronder.

Met voordank en vrgr. Jan Waarheid
E-mail:
Website:
Geschreven door egbert, 12. jun, 2018
Jan.
Durf je mij ook met wat artikelen op je site
toe te laten .Ongeveer 5 a4tjes tekst.
1.verschillen n.w.v en de s.v.
2.er is geen redding in menselijke religie.
3.is jezus christus de almachtige god?
zodat je bezoekers in alle vrijheid een mening
kunnen vormen.
Om dit te kunnen doen heb ik je e.mail nodig.
E-mail:
Geschreven door Jan Waarheid, 10. jun, 2018
Beste Egbert,
Vandaag heb ik op mijn site UW STATENVERTALING toegevoegd, en ik ben erg benieuwd wat jij als trouwe Bijbelstudent er van vindt.

Met vrgr. Jan Waarheid
E-mail:
Website:
Geschreven door Jan Waarheid, 8. jun, 2018
Beste Egbert,
In de oorspronkelijke Statenvertaling las ik in Luk4:41” “En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: Gij zijt de Christus, de Zone Gods! En hen bestraffende, liet Hij die niet spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.” Valt het je ook op dat Christus de zoon van God is? Meer waarheden: http://www.3-1heid.nl/83819096.

Met vrgr. Jan Waarheid
E-mail:
Geschreven door egbert, 7. jun, 2018
Beste jan.
Jij redeneert vanuit de door de jehovah getuigen geschreven nieuwe wereld vertaling.
Ik lees de grondteksten en vergelijk ze met
de staten vertaling.(meerderheids tekst ).
Daarom is er geen overeenkomst in wat wij lezen, en is verder mailen zinloos.
Wel wil ik je bedanken voor je moeite.

E-mail:
Geschreven door Jan Waarheid, 7. jun, 2018
Dag Egbert,
Je reageerde als volgt:n de staten vertaling staat , HET WOORD WAS GOD,
En DE ENIGGEBOREN ZOON in 1:18 .in hoofdletters dus.
U leest dus toch de n.w.v van de jehova getuigen?

Voordat ik op bovenstaande antwoord geef ontvang ik graag eerst jouw commentaren op mijn Werkstuk van gisteren, hieronder.

Al vast bedankt voor je moeite
E-mail:
Geschreven door Jan Waarheid, 6. jun, 2018
Geschreven door egbert, 5. jun, 2018

Ik heb 2 vragen.

VRAAG 1
Waar staat in de statenbijbel dat jezus in 1914 onzichtbaar is wedergekomen en alle macht aan het wachttorengenoodschap heeft
overgedragen? In mijn bijbel wordt de tweede komst van jezus pas verwacht in het boek openbaringen.

ANTWOORD 1
In Matth24, Marc13 en Luk21 geeft Jezus zelf antwoord op zijn profetische Wederkomst, en Paulus vult dit aan via 2Tim3:1-5.

In Op12:7-12 wordt een voor ons herkenbaar kenmerk verschaft over “1914”, en via de Bijbelse Chronologie van de “7 tijden” (die 2.520 jaar bedroegen, en begonnen in 607 voor onze Jaartelling kom je uit in dat jaartal.

In Dan2:44 staat dat de Almachtige menselijke Koninkrijken verbrijzeld, en in 1Kor15:20-28 staat dat Christus zijn tijdelijke macht (Op20:1-10 en 21:1-5) weer terug geeft aan de Almachtige.

In Pre8:9 staat dat mensen niet goed over elkaar kunnen heersen.

VRAAG 2
Waarom denken getuigen dat zij de 144000 gezalfden zijn? In mijn bijbel staat in openbaringen 7 en 14 dat zij uit de 12
stammen voortkomen en dat het mannelijke maagden zijn.

ANTWOORD 2
In Ef3:1-7 staat dat Heidenen worden toegevoegd aan de gezalfden, en in Hand1:1-14 staat dat er ook vrouwen bij hoorden.

De in Op7 genoemde 12 stammen zijn niet precies dezelfde als de oorspronkelijke 12 stammen van Israël, omdat de stammen Dan en Efraïm niet worden genoemd, zoals staat in Num1:4-16.

Heel Openbaring is “in tekenen” door de Almachtige aan Jezus gegeven, zoals staat in Op1:1.

CONCLUSIE
Hartelijk dank voor je zeer interessante vragen.

Hopelijk heb ik ze naar tevredenheid voor je beantwoord?
E-mail:

Nieuwe commentaren

22.01 | 18:46

Beste Amadeus,
Is dit jouw echte naam? Trouwens bij alle Bijbelse waarheden behoeft verder geen nadere uitleg, behalve bij alle valse kerkelijke leerstellingen.

...
22.01 | 08:47

Beste Jan.

Waarom in je artikel geen gedetailleerde bronvermelding zodat deze is te confirmeren?

The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt:

...
16.11 | 23:12

Dat klopt echt niet hoor, want Uw Bijbel leert in Daniel 2:44 en 7:13,14 dat Jezus nu koning is in de Hemel. En wat dacht u van Op11:15?
(Matth24:23-26)

...
16.11 | 21:09

Jezus loopt al lang rond op deze wereld.... Velen kijken wel,maar zien het niet. Velen luisteren wel, maar horen het niet........ twitter : JitzzzB

...