Wat leert uw Bijbel?

Wat leert uw Bijbel, precies?

Wat leert uw Bijbel u en ons?

In Gen1:2 staat “de Geest Gods zweefde over de wateren”, dus niet Jezus en niet God, en in 1:26 “Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis”. Dat waren Jehovah en Jezus.

In Gen3:15 is “de HEERE God” (:14) alleen aan het woord. En in Psalm104:30 staat dat den HEERE (:1) zijn “Geest uit” zendt. Dit past heel goed bij het verslag in Math3:16,17 waaruit duidelijk blijkt dat God de Vader in de Hemel was, Jezus (zijn zoon) op aarde en “den Geest Gods” nederdaalde!


Ook lezen jullie in Math4:10 “Den HEERE uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”. Oorspronkelijk stond hier JHWH (Jehovah of Jahweh). Dit betekent dat Jezus hier de naam van zijn Hemelse Vader gebruikte.      


In Hand2:32 en 3:15 staat dat “Dezen Jezus heeft God opgewekt” en “Welken God opgewekt heeft uit de doden”. Hierin wordt  bevestigd dat Jezus na zijn dood, door God is opgewekt. De vraag is dan: “Wie heeft Jezus wakker gemaakt toen hij 3 dagen dood was?”. Het antwoord: ”Dat heeft zijn Hemelse Vader gedaan!”

In Luk11:13 staat: “dat de hemelse Vader den Heilige Geest geven (zal) dengenen die Hem bidden”. Dit betekent dus dat we God kunnen vragen om zijn Heilige Geest en dat God dan deze op pad stuurt. De heilige geest kan dus niets uit zichzelf!

Zie ook: Deut4:39, 6:4 en 32:39 en Spr8:22,24 en Jes50:4-7!

 

Wat is uw conclusie?

God de Vader liet zijn waarheid opschrijven via door hem geïnspireerde bijbelschrijvers. Hij is de God van de waarheid, zie Psalm 31 : 5. Hij is zonder begin (en zonder eind).

Jezus Christus bevestigde DE WAARHEID van zijn hemelse Vader en wees zijn volgelingen op de weg, zie Matth. 7 : 14, 14 : 6 en Hebr. 10 : 19 - 22.


Zijn volgelingen behoorden en behoren nu tot DE WEG, zie Hand. 9 : 2, 19 : 9 en 23, 22 : 4 en 24 : 22.

Zijn volgelingen moeten DE WEG en DE WAARHEID wereldwijd bekendmaken, zie Math 24 : 14, en 28 : 19, 20 . Wie voeren deze opdracht volledig uit?

 

De Duivel is de vader van de leugen, zie Joh. 8 : 44. Hij misleidt veel mensen, zie 2 Kor. 4 : 4,  Openb. 12 : 9 en Matth. 7 : 13 en 21 - 23.

 

Op basis van Openbaring 22 : 18 en 19 is alleen de bijbel ons richtsnoer. Alle bijbelverzen zijn door God  geïnspireerd, volgens 2 Timotheus 3 : 16 en 17. Navolgers van Christus moeten dus oppassen voor de leringen van mensen, zoals aanvullende verklaringen in sommige bijbelvertalingen (Jesaja 5 : 20).

 

Is dit ook uw EINDCONCLUSIE?

Er is wel eenheid tussen de Vader, de Zoon en hun volgelingen, zoals vermeld in Joh. 17:20-23!

 

Maar de leer van de kerkelijke Drie-eenheid is onbijbels, omdat in de Geloofsbelijdenis van Nicéa, de Geloofsbelijdenis van Athanasius en de Apostolische geloofsbelijdenis staat: “En in deze Drieheid is niet eerst, of laatst, niet meest of minst, maar de ganse drie Personen hebben gelijke eeuwigheid, en zijn elkander allezinds gelijk”. Dit is onmogelijk, het is dus een leer van mensen en niet van God, niet van Jezus, niet van de Apostelen en dus ook niet van al hun waarheidsgetrouwe volgelingen.

In de meest oorspronkelijke Bijbelse afschriften komt het woord Drie-eenheid niet voor.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk