Onafhankelijke vaststellingen

Wat staat er over in de Encyclopedieen?

Wat staat in de Encyclopedieen?

De drieeenheid is een centraal kerkelijk leerstuk, dat pas na eeuwen STRIJD bevestiging kreeg!

Is de "Heilige Drieëenheid" een bijbelse leer?
De NewCatholicEncyclopedia erkent openlijk: „Maar hoe moet men de Drieëenheid prediken?” Dit katholieke naslagwerk vervolgt met de woorden: „Indien de vraag symptomatisch is voor de verwarring waaraan de studenten ten prooi zijn, is ze wellicht niet minder symptomatisch voor de soortgelijke verwarring waaraan hun professoren ten prooi zijn. Indien ’de Drieëenheid’ hier de drieëenheidstheologie betekent, zou het beste antwoord zijn dat men die helemaal niet moet prediken . . . aangezien de preek, en in het bijzonder de bijbelpredikatie, bestemd is voor het woord van God, niet voor een ingewikkelde theologische verhandeling daaromtrent.”


Wanneer is er een begin gemaakt met deze „ingewikkelde theologische verhandeling”?
The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt: „
Noch het woord Drie-eenheid noch de expliciete leerstelling komt in het Nieuwe Testament voor….. De leerstelling heeft zich in de loop van verscheidene eeuwen en onder veel conflicten ontwikkeld.” Klinkt dat u in de oren als een rechtstreeks van God afkomstige, duidelijke openbaring? En hoe kan het dan, zoals wordt beweerd, een openbaring uit de Heilige Schrift zijn?


Een bijbelse uitspraak die door theologen dikwijls wordt gebruikt ter ondersteuning van de Drieëenheid is Jezus’ gebod dat zijn volgelingen discipelen moeten maken, „hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest” (Matthéüs 28:19). Het is beslist waar dat er in deze passage drie afzonderlijke grootheden worden genoemd, maar er wordt niet gezegd dat het drie personen betreft of dat ze alle één zijn. En trouwens, wij kennen de naam van de Vader (JHWH) en van de Zoon (Jezus), maar wat is de naam van de heilige geest?

Ook een Drie-eenheid

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk