Onafhankelijke vaststellingen

Wat staat er over in de Encyclopedieen?

Wat staat in de Encyclopedieen?

De drieeenheid is een centraal kerkelijk leerstuk, dat pas na eeuwen STRIJD bevestiging kreeg!

Is de "Heilige Drieëenheid" een bijbelse leer?
De NewCatholicEncyclopedia erkent openlijk: „Maar hoe moet men de Drieëenheid prediken?” Dit katholieke naslagwerk vervolgt met de woorden: „Indien de vraag symptomatisch is voor de verwarring waaraan de studenten ten prooi zijn, is ze wellicht niet minder symptomatisch voor de soortgelijke verwarring waaraan hun professoren ten prooi zijn. Indien ’de Drieëenheid’ hier de drieëenheidstheologie betekent, zou het beste antwoord zijn dat men die helemaal niet moet prediken . . . aangezien de preek, en in het bijzonder de bijbelpredikatie, bestemd is voor het woord van God, niet voor een ingewikkelde theologische verhandeling daaromtrent.”


Wanneer is er een begin gemaakt met deze „ingewikkelde theologische verhandeling”?
The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt: „
Noch het woord Drie-eenheid noch de expliciete leerstelling komt in het Nieuwe Testament voor….. De leerstelling heeft zich in de loop van verscheidene eeuwen en onder veel conflicten ontwikkeld.” Klinkt dat u in de oren als een rechtstreeks van God afkomstige, duidelijke openbaring? En hoe kan het dan, zoals wordt beweerd, een openbaring uit de Heilige Schrift zijn?


Een bijbelse uitspraak die door theologen dikwijls wordt gebruikt ter ondersteuning van de Drieëenheid is Jezus’ gebod dat zijn volgelingen discipelen moeten maken, „hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest” (Matthéüs 28:19). Het is beslist waar dat er in deze passage drie afzonderlijke grootheden worden genoemd, maar er wordt niet gezegd dat het drie personen betreft of dat ze alle één zijn. En trouwens, wij kennen de naam van de Vader (JHWH) en van de Zoon (Jezus), maar wat is de naam van de heilige geest?

Ook een Drie-eenheid

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

15.09 | 22:54

Beste Rob,
De psalmist (36:9) zei over de Schepper: „U bent de bron van al het leven, en wegens uw licht zien wij het licht”. Zie ook Hand4:24, 14:15 en 17:24.

...
15.09 | 18:53

We kunnen het ook zo lezen dat in het Woord het geheimenis Ef3:9 verborgen was. Het Woord dan verstaan als de schepping en als het Woord dat God sprak.

...
27.05 | 16:38

Bedankt Jan, En Gods woord de Bijbel kan iedereen daar het beste bij helpen. Vooral als je zijn eigen unieke Naam daarbij gebruikt in je persoonlijke gebeden.

...
27.05 | 16:29

Toen ik leerde dat God geen deel van een drie-eenheid is kon ik eindelijk een persoonlijke band met hem opbouwen.”

Een mens openbaart hem zelf.

...
Je vindt deze pagina leuk