Onafhankelijke vaststellingen

Wat staat er over in de Encyclopedieen?

Wat staat in de Encyclopedieen?

De drieeenheid is een centraal kerkelijk leerstuk, dat pas na eeuwen STRIJD bevestiging kreeg!

Is de "Heilige Drieëenheid" een bijbelse leer?
De NewCatholicEncyclopedia erkent openlijk: „Maar hoe moet men de Drieëenheid prediken?” Dit katholieke naslagwerk vervolgt met de woorden: „Indien de vraag symptomatisch is voor de verwarring waaraan de studenten ten prooi zijn, is ze wellicht niet minder symptomatisch voor de soortgelijke verwarring waaraan hun professoren ten prooi zijn. Indien ’de Drieëenheid’ hier de drieëenheidstheologie betekent, zou het beste antwoord zijn dat men die helemaal niet moet prediken . . . aangezien de preek, en in het bijzonder de bijbelpredikatie, bestemd is voor het woord van God, niet voor een ingewikkelde theologische verhandeling daaromtrent.”


Wanneer is er een begin gemaakt met deze „ingewikkelde theologische verhandeling”?
The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt: „
Noch het woord Drie-eenheid noch de expliciete leerstelling komt in het Nieuwe Testament voor….. De leerstelling heeft zich in de loop van verscheidene eeuwen en onder veel conflicten ontwikkeld.” Klinkt dat u in de oren als een rechtstreeks van God afkomstige, duidelijke openbaring? En hoe kan het dan, zoals wordt beweerd, een openbaring uit de Heilige Schrift zijn?


Een bijbelse uitspraak die door theologen dikwijls wordt gebruikt ter ondersteuning van de Drieëenheid is Jezus’ gebod dat zijn volgelingen discipelen moeten maken, „hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest” (Matthéüs 28:19). Het is beslist waar dat er in deze passage drie afzonderlijke grootheden worden genoemd, maar er wordt niet gezegd dat het drie personen betreft of dat ze alle één zijn. En trouwens, wij kennen de naam van de Vader (JHWH) en van de Zoon (Jezus), maar wat is de naam van de heilige geest?

Ook een Drie-eenheid

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

22.01 | 18:46

Beste Amadeus,
Is dit jouw echte naam? Trouwens bij alle Bijbelse waarheden behoeft verder geen nadere uitleg, behalve bij alle valse kerkelijke leerstellingen.

...
22.01 | 08:47

Beste Jan.

Waarom in je artikel geen gedetailleerde bronvermelding zodat deze is te confirmeren?

The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt:

...
16.11 | 23:12

Dat klopt echt niet hoor, want Uw Bijbel leert in Daniel 2:44 en 7:13,14 dat Jezus nu koning is in de Hemel. En wat dacht u van Op11:15?
(Matth24:23-26)

...
16.11 | 21:09

Jezus loopt al lang rond op deze wereld.... Velen kijken wel,maar zien het niet. Velen luisteren wel, maar horen het niet........ twitter : JitzzzB

...
Je vindt deze pagina leuk