En de Geloofsbelijdenissen dan?

Zijn de Geloofsbelijdenissen op Gods Woord gebaseerd?

Zijn de Geloofsbelijdenissen eigenlijk wel Bijbels?
(op te zeggen bij de Doop: “ik geloof………”)

Inmiddels bestaan er volgens de Encyclopaedia Britannica sinds A.D. 340 “meer dan 150 verschillende geloofsbelijdenissen", maar achterin de oorspronkelijke  Gereformeerde Bijbel staan maar 3 verschillende geloofsbelijdenissen, n.l. de Apostolische, die van Nicea en die van Athanasius. En, daaruit doen we de volgende aanhalingen die het VERSCHIL tonen tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest:

 

In de Apostolische en die van Nicea is sprake van “den Almachtige, Schepper des hemels” en van “den Heere Jezus Christus, …..den eniggeboren Zoon …..zittende ter rechterhand Gods”.

 

In die van Nicea is sprake van den Heilige Geest…… die van den Vader en den Zoon uitgaat”.

 

In die van Athanasius wordt gezegd dat er drie goddelijke personen zijn die elk eeuwig, elk almachtig, geen groter of kleiner, elke is God……..” En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest, of minst, maar de ganse drie Personen hebben gelijke eeuwigheid, en zijn elkanders gelijk, zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de Eenheid in de Drieheid, en de Drieheid in de Eenheid te eren zij.” En in punt 39 staat over de Zoon: “opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders.”

 

CONCLUSIE: Overeenkomstige verschillen of verschillende overeenkomsten? Deze belijdenissen erkennen echter wel allen dat de Zoon zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, zoals alle Bijbelvertalingen ook vermelden. Voor de rest roepen deze belijdenissen alleen maar vragen op, omdat het leringen van mensen zijn, en deze niet door God zijn geïnspireerd (2Tim3:16).

P.s.
Het is toch freemdt dat overtuigde Drie-eenheids-gelovigen zich volledig beroepen op een of meerdere geloofsbelijdenissen, maar de Bijbel over dat onderwerp “een (heilig) mysterie” vinden……….!

Ook een Drie-eenheid

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Dirk Hanemaaijer | Antwoord 30.09.2018 14.52

Mijn complimenten voor je inzet. Om de anti-bijbelse omgang met de Drie-eenheid, proberen tegen te gaan.

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

22.01 | 18:46

Beste Amadeus,
Is dit jouw echte naam? Trouwens bij alle Bijbelse waarheden behoeft verder geen nadere uitleg, behalve bij alle valse kerkelijke leerstellingen.

...
22.01 | 08:47

Beste Jan.

Waarom in je artikel geen gedetailleerde bronvermelding zodat deze is te confirmeren?

The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt:

...
16.11 | 23:12

Dat klopt echt niet hoor, want Uw Bijbel leert in Daniel 2:44 en 7:13,14 dat Jezus nu koning is in de Hemel. En wat dacht u van Op11:15?
(Matth24:23-26)

...
16.11 | 21:09

Jezus loopt al lang rond op deze wereld.... Velen kijken wel,maar zien het niet. Velen luisteren wel, maar horen het niet........ twitter : JitzzzB

...
Je vindt deze pagina leuk