Na Jezus' bediening

Wat onderwezen Jezus' Apostelen en discipelen?

Door de vroege christenen onderwezen?

WERD de Drieëenheid door de vroege christenen onderwezen?

De apostel Lucas schreef in Hand17:30,31: “God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen (of aangesteld). Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.”

 

Let ook eens op de volgende commentaren van geschiedschrijvers en theologen: „Het primitieve christendom had geen expliciet Drieëenheidsdogma zoals dit later in de geloofsbelijdenissen scherper werd geformuleerd.” — TheNewInternationalDictionaryofNewTestamentTheology.

 

„De vroege christenen dachten er aanvankelijk niet aan het [Drieëenheids]denkbeeld op hun eigen geloof toe te passen. Zij schonken hun toewijding aan God de Vader en aan Jezus Christus, de Zoon van God, en zij erkenden de . . . Heilige Geest; maar zij waren niet van mening dat deze drie een werkelijke Drieëenheid vormden, dat zij gelijk aan elkaar waren en verenigd in Eén.” — ThePaganisminOurChristianity.

 

„Aanvankelijk was het christelijke geloof niet trinitarisch . . . noch in de apostolische noch in de postapostolische tijd, zoals uit het N[ieuwe] T[estament] en andere vroeg-christelijke geschriften blijkt.” — EncyclopædiaofReligionandEthics.

 

Martin Werner, een hoogleraar aan de Universiteit van Bern (Zwitserland), merkte op: „Overal in het Nieuwe Testament waar over de relatie van Jezus tot God, de Vader, wordt gesproken, hetzij in verband met zijn komst als mens of met zijn positie als Messias, wordt die categorisch als ondergeschiktheid opgevat en beschreven.”


Jezus en de eerste christenen geloofden dus iets heel anders dan de huidige Drie-eenheidsleer.

Wat gelooft u zelf eigenlijk, nu u dit weet?

  

Ook een Drie-eenheid

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk