Na Jezus' bediening

Wat onderwezen Jezus' Apostelen en discipelen?

Door de vroege christenen onderwezen?

WERD de Drieëenheid door de vroege christenen onderwezen?

De apostel Lucas schreef in Hand17:30,31: “God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen (of aangesteld). Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.”

 

Let ook eens op de volgende commentaren van geschiedschrijvers en theologen: „Het primitieve christendom had geen expliciet Drieëenheidsdogma zoals dit later in de geloofsbelijdenissen scherper werd geformuleerd.” — TheNewInternationalDictionaryofNewTestamentTheology.

 

„De vroege christenen dachten er aanvankelijk niet aan het [Drieëenheids]denkbeeld op hun eigen geloof toe te passen. Zij schonken hun toewijding aan God de Vader en aan Jezus Christus, de Zoon van God, en zij erkenden de . . . Heilige Geest; maar zij waren niet van mening dat deze drie een werkelijke Drieëenheid vormden, dat zij gelijk aan elkaar waren en verenigd in Eén.” — ThePaganisminOurChristianity.

 

„Aanvankelijk was het christelijke geloof niet trinitarisch . . . noch in de apostolische noch in de postapostolische tijd, zoals uit het N[ieuwe] T[estament] en andere vroeg-christelijke geschriften blijkt.” — EncyclopædiaofReligionandEthics.

 

Martin Werner, een hoogleraar aan de Universiteit van Bern (Zwitserland), merkte op: „Overal in het Nieuwe Testament waar over de relatie van Jezus tot God, de Vader, wordt gesproken, hetzij in verband met zijn komst als mens of met zijn positie als Messias, wordt die categorisch als ondergeschiktheid opgevat en beschreven.”

Jezus en de eerste christenen geloofden dus iets heel anders dan de huidige Drie-eenheidsleer.

Wat gelooft u, nu u dit weet? 

  

Ook een Drie-eenheid

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

22.01 | 18:46

Beste Amadeus,
Is dit jouw echte naam? Trouwens bij alle Bijbelse waarheden behoeft verder geen nadere uitleg, behalve bij alle valse kerkelijke leerstellingen.

...
22.01 | 08:47

Beste Jan.

Waarom in je artikel geen gedetailleerde bronvermelding zodat deze is te confirmeren?

The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt:

...
16.11 | 23:12

Dat klopt echt niet hoor, want Uw Bijbel leert in Daniel 2:44 en 7:13,14 dat Jezus nu koning is in de Hemel. En wat dacht u van Op11:15?
(Matth24:23-26)

...
16.11 | 21:09

Jezus loopt al lang rond op deze wereld.... Velen kijken wel,maar zien het niet. Velen luisteren wel, maar horen het niet........ twitter : JitzzzB

...
Je vindt deze pagina leuk