Tijdens Jezus' bediening

Wat onderwees Jezus Christus zelf?

Door Jezus Christus onderwezen?

Toen Gods Zoon door de Duivel werd beproefd zei hij: “Ga weg Satan! Want er staat geschreven: ‘JHWH, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten’ “ (Matth4:10 en Deut6:13).
Hij zei niet “ons”, en hij verwees niet naar zichzelf.

Jezus leeft vanwege de Vader (Joh6:56,57) en hij bad vanaf de aarde met zijn Hemelse Vader (Joh17:20-23).

Zelfs in de Statenvertaling staat in Luk4:41” “En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: Gij zijt de Christus, de Zone Gods! En hen bestraffende, liet Hij die niet spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.” Valt het u ook op dat Christus de zoon van God is?


CONCLUSIE:

Echt nergens in de 4 evangeliën staat dat Jezus onderdeel is van een Drie-eenheid van Goden.           

Ook een Drie-eenheid

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

22.01 | 18:46

Beste Amadeus,
Is dit jouw echte naam? Trouwens bij alle Bijbelse waarheden behoeft verder geen nadere uitleg, behalve bij alle valse kerkelijke leerstellingen.

...
22.01 | 08:47

Beste Jan.

Waarom in je artikel geen gedetailleerde bronvermelding zodat deze is te confirmeren?

The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt:

...
16.11 | 23:12

Dat klopt echt niet hoor, want Uw Bijbel leert in Daniel 2:44 en 7:13,14 dat Jezus nu koning is in de Hemel. En wat dacht u van Op11:15?
(Matth24:23-26)

...
16.11 | 21:09

Jezus loopt al lang rond op deze wereld.... Velen kijken wel,maar zien het niet. Velen luisteren wel, maar horen het niet........ twitter : JitzzzB

...
Je vindt deze pagina leuk