Tijdens Jezus' bediening

Wat onderwees Jezus Christus zelf?

Door Jezus Christus onderwezen?

Toen Gods Zoon door de Duivel werd beproefd zei hij: “Ga weg Satan! Want er staat geschreven: ‘JHWH, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten’ “ (Matth4:10 en Deut6:13).
Hij zei niet “ons”, en hij verwees niet naar zichzelf.

Jezus leeft vanwege de Vader (Joh6:56,57) en hij bad vanaf de aarde met zijn Hemelse Vader (Joh17:20-23).

Zelfs in de Statenvertaling staat in Luk4:41” “En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: Gij zijt de Christus, de Zone Gods! En hen bestraffende, liet Hij die niet spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.” Valt het u ook op dat Christus de zoon van God is?


CONCLUSIE:

Echt nergens in de 4 evangeliën staat dat Jezus onderdeel is van een Drie-eenheid van Goden.           

Ook een Drie-eenheid

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk