Voor Jezus' zijn bediening

Wat werd geleerd voor Jezus' bediening?

Door vroegere Joden aanbeden?

Toen het volk Israel de Wet kreeg, die een deel van de Bijbel is, ontvingen ze het gebod: “Gij moogt nooit enige andere goden tegen mijn persoon hebben “ (Deut5:7). Hoeveel personen waren hier aan het woord? In Deut6:4 staat: “Jehovah, onze God is één Jehovah” – dus niet drie in één. Israel was net uit Egypte bevrijd, waar triaden van goden aanbeden werden, n.l. Osirs, Isis en Horus. Rabijn J.H. Hertz zegt hierover: “Deze sublieme verklaring van absoluut monotheïsme was een oorlogsverklaring aan het polytheisme….. Het sjema verwerpt de Drie-eenheid van de christelijke geloofsbelijdenis als een schending van de Eenheid van God”.

Wist u van de triaden van Babylon en Egypte

Egypte was een ultrareligieus land, waar het polytheïsme wijdverbreid was. Elke stad en plaats had haar eigen godheid, die de titel „Heer van de stad” droeg. Op een lijst die in het graf van Thoetmozes III werd ontdekt, staan de namen van zo’n 740 goden (Ex 12:12). Dikwijls werd de god voorgesteld als getrouwd met een godin, die hem een zoon baarde, zodat er „een goddelijke triade of Drie-eenheid ontstond, waarin de vader overigens niet altijd het hoofd was, maar zich nu en dan tevreden stelde met de rol van prins-gemaal, terwijl de godin de hoofdgodheid van de desbetreffende plaats bleef” (New Larousse Encyclopedia of Mythology, 1968, blz. 10).


Hoe is deze leer ontstaan?
Wist u dat Sin, Sjamasj en Isjtar een Drie-eenheid vormden van de heidense Babylonische religie, maar dat God die aanbidding reeds verbood in Deut6:4,5?

Wist u dat Osiris, Isis en Horus een Drie-eenheid vormden van de heidense Egyptische religie, maar dat God die aanbidding reeds verbood in Jes42:8?

 

En de geschiedschrijver Will Durant merkte op: „(De christenheid) heeft het heidendom niet vernietigd; het heeft het (lang geleden) in zich opgenomen. . . . Uit het Egypte en Babylon van 2.000 v. chr. kwamen de ideeën van een goddelijke drie-eenheid.” En in het boek EgyptianReligion merkt Siegfried Morenz op: „De Drie-eenheid nam in het denken van Egyptische theologen een voorname plaats in . . . Drie goden worden gecombineerd en beschouwd als één enkel wezen, aangesproken in het enkelvoud. Hierdoor bestaat een rechtstreeks verband tussen de godsdienstige invloed van de Egyptische religie en de huidige kerkelijke theologie.”

 

Conclusievraag: Is de drie-eenheid een Heilige of een HEIDENSE leer?

Ook een Drie-eenheid

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Marc Pieren | Antwoord 01.10.2012 19:22

De oer-drie-eenheid is Nimrod(Marduk)-Semirames(Astarte)-Tammuz(Mitras) die na de val van Babel en de spraakverwarring is verspreid en verbasterd.

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk