De oorsprong

Wat is de oorspronkelijke leer, in de Bijbel?

“In den beginne schiep God den hemel en de aarde” (Gen1:1).

“En Geest Gods zweefde over de wateren…………” (Gen1:2).

En God zeide: “Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis (Gen1:26).

Daarna is God alleen aan het woord tegen Adam en Eva, met de climax in Genesis 3:15.

Na Jezus’ doop op aarde zegt zijn Vader vanuit de Hemel, terwijl de “Geest Gods neerdaalt gelijk een duif”: “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelke ik Mijn welbehagen heb.” (Matth3:17).

 

Natuurlijk bestaat er eenheid tussen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar waren of zijn ze “een” (1)? 

Zijn ze 1 + 1 + 1 = 1, of 1 + 1 + 1 = 3?

 

Wat is de oorspronkelijke Bijbelse leer?

Ø  ‘De Heer onze God is één Heer’ , zie Deut6:4

Ø  De Vader, is “de enige ware God”, zie en Mark12:29, Joh17:3 en 1Kor8:5,6

Ø  Jezus is het begin van de Schepping, zie Kol1:15 en Openb3:14

Ø  Jezus Christus was, is en blijft aan God onderworpen, zie Hand7:55,56, 1Kor11:3 en 1Kor15:24

Ø   De Vader heeft Jezus gezonden, en de Vader trekt mensen, zie Joh6:44

Ø  Jezus kreeg kracht van zijn Vader en God, niet van heilige geest, zie Luk5:17 en Hebr5:5–8

Ø  De Heilige geest draagt géén naam, en is dus anders dan Jezus Christus, zie Math12:32

Ø  God laat de aarde oordelen door degene die hij uit de doden opwekte, zie Hand17:31

Ø  Jezus (op aarde) bid intens tot zijn Vader (in hemel), zie Joh. 17 (Hoogpriesterlijk gebed)

Ø  Naar wie riep Jezus: “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” Zie Mark15:34.

 

De oorspronkelijke Egyptische Drie-eenheid van Goden.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Jan Waarheid | Antwoord 17.03.2018 22:02

Bedankt Johan,
De Bijbel die het dichtst bij de BRON staat heeft Gods mooie naam niet gewist, en toont respect voor de hele inhoud (2Tim3:16 en Op22:18,19).

Johan de Jong | Antwoord 17.03.2018 21:30

Mijn naam is Johan welke Bijbelvertaling is nu waarheid of komt het dichtst bij de waarheid?

Cees Hayes | Antwoord 20.10.2013 00:49

Een heel interessante studie waar ik het gevoel heb dat we op een goede weg zijn. Als we uit onze (doods)slaap worden gewekt, dan gaan we op onderzoek uit.

Eric | Antwoord 02.02.2013 17:42

Ik las het verkeerd, sorry Hij komt om te oordelen.

Eric | Antwoord 02.02.2013 12:47

U spreekt bij de oorsprong in hand. 17:31 dat de opgestane mensen zullen oordelen, er staat dat Jezus ze za oordelen. Kunt u dat aan passen ?

Jan Waarheid 02.02.2013 17:14

Beste Eric, Hartelijk dank voor je reactie, maar in de Nieuwe Bijbelvertaling staat ‘want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk