De eerlijke Tyndale

William Tyndale hield zich aan de basistekst

William Tyndale

William Tyndale hield zich aan de basistekst van Gods woord. 

Waarom werd hij vermoord op de brandstapel?

De eerste keer dat Gods naam in een Engelse Bijbel verscheen was in 1530. William Tyndale gebruikte de vorm “Iehouah” in zijn vertaling van de Pentateuch.

Enkele maanden nadat William Tyndale die naam in zijn vertaling van de Pentateuch had gebruikt, publiceerde Michael Servet zijn boek „Over de dwalingen van de Drie-eenheid” — waarin hij van begin tot eind ook de oorspronkelijke naam van God gebruikte (dus niet HEERE).

Maar wie was William Tyndale, die al in 1536 ter dood werd gebracht?

Als een van de slachtoffers in de levensstrijd van de bijbel verklaarde William tegenover een geestelijke: „Indien God mijn leven spaart, zal ik er binnen niet vele jaren voor zorgen dat een jongen die achter de PLOEG loopt, beter met de Schrift op de hoogte is dan u.” — Actes and Monuments, door John Foxe, Londen, 1563, blz. 514.

Tyndale schreef aan John Frith, zijn medewerker die in Londen door bisschop Stokesley werd verbrand: „Ik heb nooit één lettergreep van Gods woord tegen mijn geweten in veranderd, noch zou ik dat nu doen, ook al zou mij alles wat op aarde is, zij het genot, eer of rijkdom, gegeven worden.”

Als vermaard bijbelvertaler uit de zestiende eeuw schreef bij: „Ik had door ervaring waargenomen hoe onmogelijk het is leken in enige waarheid te bevestigen, tenzij de schrift hun in hun MOEDERTAAL duidelijk voor ogen wordt gelegd opdat zij de essentie, de volgorde en de betekenis van de tekst kunnen zien.”

Tyndale hield tevens vast aan het woord „opstanding”, en verwierp het vagevuur en een bewustzijn na de dood als onbijbels. Betreffende de doden schreef hij aan More: „Door [hen] in hemel, hel of vagevuur onder te brengen, vernietigt u de argumenten waarmee Christus en Paulus de opstanding bewijzen.” In verband hiermee verwees Tyndale naar Matth22:30-32 en 1Kor15:12-19. Terecht kwam hij tot het geloof dat de doden zonder bewustzijn blijven tot aan een toekomstige aardse opstanding (Psalm146:4, Pred9:5, Joh11:11,24,25). Dit betekende dat de hele regeling van bidden tot Maria en de „heiligen” zinloos was omdat zij in hun bewusteloze staat niet konden horen en niet konden bemiddelen.

Uiteindelijk wist de Engelsman Henry Phillips op sluwe wijze het vertrouwen van Tyndale te winnen. Het gevolg was dat Tyndale in 1535 werd verraden en naar kasteel Vilvoorde werd gebracht, tien kilometer ten noorden van Brussel. Daar werd hij zestien maanden gevangen gehouden.

Wie Phillips had ingehuurd, kan niet met zekerheid worden vastgesteld, maar de meeste verdenking rust op bisschop Stokesley, die er destijds in Londen druk mee bezig was „ketters” te verbranden.

Vastgebonden aan een paal zou William Tyndale geroepen hebben: „Heer, open de ogen van de Koning van Engeland!” Daarna werd hij gewurgd en verbrand, in 1536.

Wat een trieste afloop voor nog een eerlijke Godsaanbidder! 

William Tyndale, als eerlijke Bijbelvertaler aan zijn werk.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

28.06 | 17:19

Beste Delicaat,
Wij zijn niet van een Kerkelijke stroming, maar lezen de Bijbel precies zoals het er oorspronkelijk stond en nu nog bedoeld is, zie Op22:18,19.

...
28.06 | 11:30

Van welke kerkelijke stroming zijn jullie?

...
23.09 | 16:14

Dag DonLeone,
"Hoezo juist dit onderwerp?" We zijn heel veel in URK geweest en daar gesproken met velerlei GELOVIGE mensen, met hun Gangbijbel in de aanslag....

...
23.09 | 15:07

Jij kan dus ook een website optuigen. Ge zijt een topper, amice !
En dat al sinds 2012, nooit iets van verteld, ouwe boef
Hoezo juist dit onderwerp?

...
Je vindt deze pagina leuk