Hoe groot is de eenheid?

WAARHEID: Deze vogel, de tak en de zaadjes vormen een Drie-eenheid, maar zijn niet het zelfde.

Achtergronden op de voorgrond

Wat is uw eigen mening?
Van wie heeft u de leer van Drie-eenheid ontvangen?
Van uw Opa en Oma, van uw ouders en/of van de predikant? 
Deze STUDIESITE helpt u met een eerlijk zelfonderzoek om de echte waarheid over dit belangrijke onderwerp te ontdekken en eerlijk door te geven aan al uw dierbaren.

Hoe groot is de Eenheid?
Tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is wel eenheid, maar Jezus zei "mijn Vader is groter dan ik". Jezus zei ook dat "de Heilige Geest hun een helper is".
Dit lijkt op een menselijk gezin, waarbij de vader het hoofd is, de moeder hem ondersteund en een kind hen beiden helpt met allerhande klusjes.
In een normaal gezin heeft de vader de eindverantwoordelijkheid.

Hoe afzonderlijk zijn de 3 grootheden?
Een bijbelse uitspraak die door theologen dikwijls wordt gebruikt ter ondersteuning van de Drie-eenheid is Jezus’ gebod dat zijn volgelingen discipelen moeten maken, „hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest” (Matthéüs 28:19). Het is beslist waar dat er in deze passage drie afzonderlijke grootheden worden genoemd, maar er wordt niet gezegd dat het drie personen betreft of dat ze alle één zijn. En trouwens, u kent de naam van de Vader (JHWH: Jehovah of Jahweh) en van de Zoon (Jezus), maar wat is de naam van de Heilige Geest?

Is de Drie-eenheid echt een bijbelse leer?
De New Catholic Encyclopedia erkent openlijk: „Maar hoe moet men de Drie-eenheid prediken?” Dit katholieke naslagwerk vervolgt met de woorden: „Indien de vraag symptomatisch is voor de verwarring waaraan de studenten ten prooi zijn, is ze wellicht niet minder symptomatisch voor de soortgelijke verwarring waaraan hun professoren ten prooi zijn. Indien ’de Drie-eenheid’ hier de Drie-eenheidstheologie betekent, zou het beste antwoord zijn dat men die helemaal niet moet prediken . . . aangezien de preek, en in het bijzonder de bijbelpredikatie, bestemd is voor het woord van God, niet voor een ingewikkelde theologische verhandeling daaromtrent.”

Wanneer is er een begin gemaakt met deze „ingewikkelde theologische verhandeling”?
The New Encyclopædia Britannica (1981) antwoordt: „
Noch het woord Drie-eenheid noch de expliciete leerstelling komt in het Nieuwe Testament voor…. De leerstelling van de Drie-eenheid heeft zich in de loop van verscheidene eeuwen en onder veel conflicten ontwikkeld.

Klinkt dit u in de oren als een rechtstreeks van God afkomstige, duidelijke openbaring?
En hoe kan het dan, zoals wordt beweerd, een openbaring uit de Heilige Schrift zijn?

Durft u de Waarheid te zoeken?
Durft u het aan om net als een onafhankelijke en eerlijke RECHTER zelf de waarheid te onderzoeken over de achtergronden, en het werkelijke doel van de leer van de Drie-eenheid? Begin vandaag met uw eigen onderzoek naar WAARHEIDSVINDING!
U mag daarbij gebruik maken van al de feitelijke informatie welke u op deze site kunt vinden.

Deze Studiesite is operationeel sinds 19-03-2012.
Met deze onafhankelijk opgezette informatie zult u ontdekken dat de Bijbel zichzelf bewijst.

Wist u dat het woord Drie-eenheid of Drie-eenheid in geen enkele Bijbel voorkomt?

Al uw reacties en eerlijke adviesverbeteringen zijn welkom bij onze redactie!

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Jan Waarheid | Antwoord 16.08.2014 17.51

Klopt Jaap, we hoeven de oude wet nu niet meer te onderhouden (Gal4:4,5). Alles is door Jezus samengevat in een nieuwe WET, zoals vermeld in Matth22:37-40.

Jaap ter Meer | Antwoord 16.08.2014 16.26

Dus met andere woorden wij hoeven de wet niet meer te houden?

Jan Waarheid | Antwoord 16.08.2014 16.05

Klopt Jaap, maar terwijl Jezus dit zei was hij aan het werk op de Sabbat.
En Paulus legde uit dat Jezus de oude ’Wet heeft teniet gedaan" (Ef2:15; Kol2:14).

Jaap ter Meer | Antwoord 13.07.2014 16.35

Graag hoor ik uw mening over de sabbath

Jaap ter Meer 16.08.2014 11.25

In Gen. 2 :3 lezen we dat God ruste op de sabbat, hier staat niets dat deze voor de Joden was. In Markus 2:27 lezen we dat de Sabbat gemaakt is voor de mens

Jan Waarheid 16.08.2014 09.08

De wekelijkse sabbat was voor de joden (stond in het begin van de WET, maar hoeft nu niet meer gevierd te worden. Rom. 10:4: „Christus is het einde van de Wet"

Jan Waarheid 16.07.2014 13.36

Dag Jaap, Het woord sabbat is afgeleid van het Hebreeuwse sja·vath´, dat „rusten, afzien van” betekent. De Bijbel leert ons dat deze viering is afgeschaft.

Jannie Baudoin | Antwoord 03.04.2014 15.36

Sterk vind ik ook: we kennen de naam van de vader en van de zoon, maar geen naam van de heilige geest! En dat 'eerlijke gedicht': mooi, plus gezonde logica!

Jan Waarheid | Antwoord 27.02.2013 22.53

Deze site is gemaakt voor zelfstudie over de Drie-eenheid. Elkeen mag al dit materiaal gratis gebruiken, kopieeren en distribueren. Veel Urkers doen dat dus!

Urker | Antwoord 27.02.2013 14.34

Waarom gaat het zo vaak over Urk?
Dat is de reden dat de website door Urkers zo vaak bezocht is n.a.v. uw vraag op Twitter.

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

23.08 | 15:02

De eerlijkste vertaling zegt "en de drie stemmen overeen”. In heel 1Joh5 is 10 keer sprake van (Jezus als) de zoon van God. God is 1 (Deut6:4) en geen 3 in 1!

...
23.08 | 01:02

Als 1Joh.5:7,8 wél in de bijbel thuishoort, dan staat er niet: 3 personen en 1 God, maar 3 personen en 1 getuigenis. Dat is de context van 1Joh.5

...
15.06 | 08:44

Bedankt, Ja, dit is het ergst in vertalingen waarin voorin veel namen van Doctorandussen staan en deze overal bewust Gods naam hebben verwijderd.

...
13.06 | 22:44

Recent voorbeeld van hoe invoegingen aan de Bijbel gedaan worden;
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. Joh 1;18 NBG vertaling 1951
Niemand heeft ooit God gezien, maar de eniggebore

...
Je vindt deze pagina leuk